REGULAMIN KODU RABATOWEGO

Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych w sklepie internetowym marasimsim.pl

Pkt 1 Definicje

Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym marasimsim.pl prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej lub kwotowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki);

Sprzedawca – MaraSimSim Sp. z o.o., 80-178 Gdańsk, ul. Sierpniowa 27, NIP 583 3158271

Klient – osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez Sklep lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą Kod rabatowy w zamian za dokonanie określonej czynności, np. zrobienie zakupów na określoną wartość;

Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży przez sklep internetowy marasimsim.pl;

Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie marasimsim.pl i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu towarów;

Sklep – sklep internetowy, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym marasimsim.pl;

Pkt 2 Warunki

1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie Kodu rabatowego w formie papierowej, lub przez informacje na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

2. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie.

3. Aby skorzystać z Kodu rabatowego, należy wpisać podany ciąg znaków w polu „Masz kupon?” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu.

4. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową lub kwotową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego.

5. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami.

6. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.

7. Kod rabatowy ma charakter jednorazowy.

8. Sprzedawca nie wydaje reszty z Kodów rabatowych.

9. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.

10. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

11. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 5 dni. Jeśli przez ponad 5 dni nie odbierzesz zamówienia, nie zapłacisz za nie lub nie będziemy mogli się z tobą skontaktować, żeby zrealizować zamówienie – anulujemy zamówienie.

Pkt 3 Reklamacje i zwrot towarów.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie dostępnym na: https://marasimsim.pl/regulamin/

2. W przypadku zwrotu towaru kod rabatowy traci swoją ważność i nie może być wykorzystany przez Klienta.

Pkt 4 Postanowienia końcowe.

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem https://marasimsim.pl/regulamin-kodu-rabatowego/
3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020.