Pobierz i wypełnij formularz

Wypełnij formularz zwrotu. Pomoże to nam zweryfikować Państwa zakup. Towar powinien zostać zwrócony w terminie 14 dni od momentu dostawy.

Zapakuj i wyślij towar

Towar należy zapakować wraz z formularzem zwrotu. Przesyłkę należy zabezpieczyć, aby nie uległa zniszczeniu w transporcie. W miarę możliwości do przesyłki prosimy dołączyć dowód zakupu,

Odbierz należność

W ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy otrzymasz zwrot należności. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem zwracanych towarów.

ZWROTY

1. Klient może od umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zrealizowania zamówienia, tj. od dna doręczenia przesyłki Klientowi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego  indywidualnych potrzeb.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej za zakupiony Towar należności oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymany Towar. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W sytuacji nadmiernego zużycia rzeczy Sprzedający potrąci odpowiednią kwotę Klientowi, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością nowej rzeczy a rzeczy zwróconej.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy Kupującemu. Kupujący wskaże Sprzedającemu na piśmie numer rachunku bankowego, na który Sprzedający ma dokonać zwrotu płatności.

5. Klient ponosi wszystkie koszty bezpośrednio powiązane ze zwrotem towaru w związku z odstąpieniem od umowy.