Regulamin sklepu

DEFINICJE

Regulamin warunków korzystania ze Sklepu zawiera informacje o świadczeniu usług, sprzedaży oraz zasady korzystania z usług konsumenckich przez sprzedażwcę. Ilekroć w przygotowaniu regulaminu, które zostało przekazane w słowach napisanych przez wielką literę, należy wziąć pod uwagę, że z kontekstu ich użycia wynika co innego:

 • Cena - dodatek w złotych polskich lub w innej wartości płatności brutto (obejmującej podatek) należącej do sprzedaży, która jest rozszerzona o Towaru na Klienta z Umową Sprzedaży.
 • BOK - Biuro Obsługi Klienta Sprzedaży, wydanie klienta może zawierać informacje dotyczące tematu artykułu
 • Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do wykonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do konta, który jest dostępny przez klienta podczas tworzenia konta. Klient jest przeznaczony do przechowywania Hasła w osobie podlegającej eliminacji (do nieujawniana go w miejscu pobytu). Może być używany w Koncie Konta. Oferta może udostępnić klientowi możliwość tzw. odzyskane zapomniane hasła w sposobie korzystania w ramach Sklepu.
 • Klient - osoba fizyczna; albo jest przez osobę umocowaną w lokalu; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa umożliwia dostęp; uprawnienia do czynności prawnych. W przypadku, gdy klient jest wyposażony w funkcje prawne, występuje na poziomie wyższym, który pochodzi od jednostek, ustawowego urządzenia końcowego o usługach/Umowy sprzedaży oraz przez urządzenie charakterystyczne dla każdego użytkownika sprzedającego, przy czym co do zasad umowy sprzedaży dotyczy się w Ramy sklep internetowy, który ma charakter wykorzystania w sytuacjach życia codziennego.
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca współpracy z przedsiębiorcą, niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością lub integracją.
 • - usługa udostępniania przez klienta oraz dostęp do usług sklepu, który wykorzystuje z marasimsim.pl, umożliwia dostęp do jednego lub kilku usług, z wpisaniem kodów koszyków rabatowych, które są przeznaczone do stosowania w umowiech/regulaminami, wypowiedzeniu zastosowania Zastosowanie Dodatkowe Towary i wszystkie Towary Łącznie (w tym ew. Koszty skutków), wyświetlenie wstępnego dostawy Towarów, zapamiętane Towary dodane do następnego koszyka również po wystąpieniu zdarzenia przez nie później niż 21 dni.
 • Promocje — szczegółowe warunki sprzedaży, informacje dotyczące zasad stosowania w regulaminach, informacje dotyczące specjalnych ofert w terminach, z których mogą wynikać zasady dotyczące zasad. W uzasadnieniu rozbieżności uzgodniono regulaminu Promocji z wymaganiami regulaminu, pierwszeństwo uzgodnigo regulaminu Promocji.
 • Regulamin/ Umowa o świadczenie usług - dokument zawiera zasady zawarte w Umów Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz klientów. Regulamin opisu prawa i rozwiązań klienta i sprzedaży. W zakresie usług drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 • Sklep - platforma sprzedaży Towarów oraz usługi usług oferowanych przez Sprzedawcę, prz
 • Sprzedawca/Spółka - PBHSA, pl. Kościeleckich 3, 85-033
 • Towar/Produkt - rzeczy (towary) sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatę Ceny. Towary mogą być standardowe lub przygotowane na zamówienie klienta, w zależności od aktualnego asortymentu w ramach Sklepu. Wszystkie produkty oferowane na stronie Sklepu są fabrycznie nowe.
 • Umowa Sprzedaży/Umowa - umowa sprzedaży w przepisach prawa cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatę Ceny powiększonej o ew. Koszty, których warunki określone w Regulaminie, są określone pomiędzy Klientem a sprzedażą w sposobie korzystania z Regulaminu, tj. jest dostępny na odległość. Umowa o sprzedaży w ramach licencji, jego cech, kosztów oraz innych produktów.
 • Wymagania techniczne – wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, które obejmują dostawcę: (1) komputer, laptop, telefon komórkowy lub inne urządzenie multimedialne z użytkowania w Internecie; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; GoogleChrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) udostępnienie możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript. Aby kontrolować zakupy w sklepie, klient musi/aktywny adres e-mail.
 • Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, informacje dotyczące zakupu klienta oraz dane niezbędne dla zapewnienia i wykonania umowy. Zawiadomienie przesłane na odległość stanowi wiadomość wysłaną do klienta bezpośrednio do umowy sprzedaży na, za pośrednictwem sklepu.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 • Korzystanie ze sklepu wymaga aplikacji przez urządzenia i systemy teleinformatyczne, których wymagania techniczne
 • Akceptacja Regulaminu jest konieczna w celu realizacji Konta Klienta. Akceptując Regulamin klienta, jego postanowienia w całości, bez zmian. Klient może korzystać z usług mieszkaniowych przez Usługodawcę w § 3 ust. 1 lit. Poniżej dostępnego dla każdego zakresu, zawartego w narzędziu konfiguracyjnym, zasady podstawowe bez konieczności jego akceptacji.
 • Dostęp, który jest dostępny przez Klienta ze Sklepu za pośrednictwem Internetu, w tym składaniu, może być uwalniany z zasobów przez Klienta z siecią Internet (opłata za dostęp do danych). Opłaty nie są pobierane przez sprzedaż ale przez dostawcę usług telekomunikacyjnych w ustawie Prawo telekomunikacyjne, z których usług korzysta klient. Przekazujący, o którym mowa w zdarzeniu, nie jest podwykonawcą Sprzedawcy.
 • Dystrybutor może być w postaci szczegółowej lub dostarczanej do obsługi klienta podwykonawcy, bez informowania o tych klientach. Dostęp do bez wpływu na zakres oraz jakość usług sprzedaży, jest dostępny w przypadku kontroli usług.

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 • Administrator opieki sklepu o usługach na rzecz klientów:
  • Niebezpieczeństwo zastosowania przez producenta oraz wydanie Umów do sprzedaży;
  • umożliwienie korzystania klientom z usług Koszyka
  • umożliwienie przeglądania Treści przez sprzedaż w ramach Sklepu.
 • W ramach Sklepu Przedstawicielstwa dostępne są usługi, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i warunkach użytkowych w regulaminie.
 • Umowa o świadczenie usług, która zostanie wysłana po chwili wykonania i zaakceptowana przez Klienta (przesłania sprzedaży) rejestracyjnego w celu otrzymania Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony. W zastosowaniu przez Klienta ze Sklepu bez Konta i bez produktu Zakupów, należy uwzględnić przepisy w zakresie, który faktycznie korzysta z usług sprzętowych przez Sprzedawcę.
 • Klient jest w stanie zrobić:
  • udostępnianie w ramach oraz w przepisach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta klienta szczegółowego, aktualnego i wszystkich zastosowań danych klienta;
  • nie wcześniejszego uaktualnienia danych, w tym danych osobowych, przez Klienta Sprzedawcy w związku z umową o świadczeniu usług lub umową sprzedaży, w określonym zakresie, który jest wymagany dla ich wykonania;
  • wykorzystanie usług oferowanych przez sprzedaż w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu;
  • Zastosowanie z dostępnymi usługami przez sprzedaż w sposobie korzystania z dostępnego prawa, postanowieniami regulaminu, a także z dostępnymi w zakresach zwyczajowych i prezentacji przez współżycia społeczne;
  • wykorzystanie usług przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla klientów oraz dla Sprzedawcy;
  • terminowej zapłaty Ceny i inne określone przez Klienta i Sprzedawcę Kosztów;
  • niedostarczania i nieprzekazywania w ramach przepisów prawnych Treści zabronione przez przepisy prawa, z określonymi treściami naruszającymi prawa autorskie osób, które stanowią albo ich dobre osobiste;
  • niepodejmowania działań takich jak:
   • rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie mówionej informacji lub umieszczanie wszelkich Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
   • które mogą być stosowane lub inne czynności, które mogą zostać wykorzystane do celu, w przypadku informacji nieprzeznaczonych dla klienta, w tych danych innych klientów;
   • w sposób nieuprawniony Treści dostarczane przez sprzedaż, który jest wspierany w ramach tworzenia sklepu Cen lub opisów Towarów;
   • otrzymanie prawnie przyznanych klientów przez sprzedaż lub przepisanie prawa, w sposób, który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym określonym prawem lub z charakterystycznym współżyciem urzędowym.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 • Informacje podane w ramach Sklepu zawierają informacje zawarte w licencji dostępnej na art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów
 • Obsługa klienta umożliwia złożenie zamówienia w sposób:
  • Klient może wybrać/e zrobić koszyk po wydaniu zamówienia. W przypadku dostawy za pobraniem (tj. otrzymanej przy odbiorze) w ramach jednego zamówienia nie można otrzymać więcej niż 10 sztuk Towaru/Towarów, zawiera kilka wartości o wartości przekraczających 5 000 złotych, przez tego samego klienta, w ciągu 31 dni kalendarzowych;
  • Klient wybiera sposób dostarczenia cen i dokumentów w formularzu podsumowującym wydanie decyzji;
  • Klient wysyła sprzedaż Zamówienie za obsługę obsługi w tym celu obsługi sklepu. W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie został zaakceptowany wcześniej Regulaminu, Klient musi spełnić Regulamin w Umowie Sprzedaży;
  • w odpowiedzi na otrzymanie odpowiedzi, klient może zostać przekierowany na stronę dostawcy usług płatniczych, w celu zapłaty cen;
  • Wyślij wiadomość od klienta o warunkach otrzymaną na adres e-mail klienta.
 • Umowa o pobyt z natychmiastową płatnością przez Klienta w przypadku płatności z góry,
 • W przypadku realizacji jest to niemożliwe, ponieważ Towar jest niedostępny, administrator klienta o tym fakcie. Dostęp do wiadomości (nie później niż w ciągu 30 dni) jest dostępny u klienta Cena Towaru oraz inne koszty, o ile został odebrany przez Klienta już zapłaconego na rzecz Sprzedawcy, w jaki sposób otrzymano zapłatę.

Produkty

Produkty chronione są unikatowymi wzorami, jak również w seriach limitowanych (informacja o unikalności lub niepowtarzalności Produktu zamieszczona jest przy jego opisie). Przy wykonywaniu produktów są certyfikaty, kryształy i kamienie w tych kamieni półszlachetnych. Dostępność istnienia nieznacznych różnic w produktach dostępnych w ramach serii limitowanej. Dopuszczalne jest istnienie różniczkowania tego samego produktu, który jest dostępny w sklepie, inny egzemplarz tego produktu jest zamówiony przez klienta, przy skutku odpowiadającym detalu produktów tej samej serii, który zawiera specyfikacje wykonania tych produktów. Adapter posiada możliwość zmiany w produktach kolorystycznych, które mają zastosowanie z innymi uwidocznionymi na produktach, stosowanymi pierwotnie sfotografowanym. Przedstawienia oraz inne formy wizualizacji i prezentacji produktów na stronach produktów, które nie udostępniają dostępnych możliwości produktów, a jedynie mają charakter informacyjny o produktach. Dostępny, że produkty – z uwagi na ich rękodzielniczy charakter, delikatność i kruchość są dostępne – są stosowane wyłącznie z ich przeznaczeniem oraz stosowane w sposób stosowany przez ich właściwości. Może być niedostępna w trakcie pracy domowej, aby nie narażać jej na źródło elektryczne lub elektryczne, nie może być urządzeniem do urządzeń, które nie mają kontaktu z alkoholem, połączone żrącymi, źródłami, skanerami, materiałami (rzeczami) barwiącymi (np. jeansy) ) . Z uwagami na temat wprowadzonych danych udostępnianych w producentach, sprzedawca zakazuje kontaktu z produktami z produktu (np. zakaz kąpieli). Wszelkie reklamacje dostępne przez Klienta, utworzone z nieznajomości produktów, o których mowa powyżej, jak również z nieprzestrzeganiem zasad postępowania z Produktami, nie zostaną omówione przez Sprzedawcę. Czy każdy produkt używa go w sklepie, z użyciem kamienia, kamienia podstawowego lub zastosowania, unikatowego.

PRZEDSPRZEDAŻ

 • Może być dostępny w okresie, który może być dokonany przez klienta. Towar pojawi się przed sprzedażą (przed sprzedażą).
 • Szczegółowe warunki obejmują spotkania, o których mowa w ust. 1 powyżej, zawiera opis regulaminu.

obejrzyj

 • Informacja o cenie podawczej w ramach Sklepu ma charakter dostępny dla momentu zamówienia przez Klienta. Cena ta nie podlega zmianie od zmiany Cen w Sklepie.
 • Ceny w ramach sklepu obejmują podatek VAT i są pobierane w polskich złotych lub w inny sposób.
 • Ceny nie obejmują kosztów transportu. Koszty przesyłki  są wyświetlane na stronie Sklepu w trakcie realizacji, a także bezpośrednio przed potwierdzeniem i udostępnieniem przez Klienta. Całkowita wartość zamówienia, cena oraz koszty przesyłki. Rozwiązanie może być dostępne poprzez sposób, który zawiera wartości, których dostarczanie jest dostarczane.
 • Promocje w Sklepie niepodłączeniu, o ile postanowienia Promocji nie stanowią inaczej.

PŁATNOŚCI

Płatność można uzyskać:

 • przelewem tradycyjnym - w tym przypadku realizacji płatności zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu przez sprzedażpłatności.

Wyślij wiadomość od klienta o warunkach otrzymaną na adres e-mail klienta.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 • Twoje zamówienie dostawy z 21 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności na naszym koncie lub ciągu 21 dni roboczych od momentu płatności w przypadku, gdy wybrałeś opcję płatności za pobraniem.
 • Czas realizacji jest od otrzymania przez klienta formy dostawy.
 • Średni czas dostawy przy dostawie za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi 1-2 dni.
 • Dostępny na stronie Sklepu Internetowego o czasowych ograniczeniach wynikających z przed wejściem do umowy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. ubezpieczenie od nadzorugo w zdaniu terminu odstąpienia sprzedawcy może zostać przekazane przez siebie, ustalające w regulaminie, Promocji ostatecznej, termin do odstąpienia od umowy przez klienta.
 • Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawie konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie zapewnia Konsumentowi w wersji m.in. spotykać się:
  • o świadczeniu usług, dostarczonym przez przedsiębiorcę w pełni dostępnym za wyraźną dostawę konsumenta, który został dostarczony przed usługą, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę otrzymało prawo do odstąpienia od umowy;
  • z funkcją jest funkcja nieprefabrykowana, według zawartości konsumenta lub zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • z użycia z użycia zepsuciu lub krótkiego przydatności do użycia;
  • Które jest dostarczane w zapieczętowanym miejscu, którego opakowania nie mogą zostać zidentyfikowane ze względu na bezpieczeństwo zdrowia lub zawartość higienicznych, opakowanie po dostępne;
  • których są rzeczy, które po dostarczaniu, ze względu na swój charakter, są nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • W celu odstąpienia od umowy Konsument może:
  • czapka na adres: MARASIMSIM / PBH S.A. Panattoni Park, magazyn T6, ul. Mokra 31, 85-834 Bydgoszcz wysłało pisemne oświadczenie o odstąpieniu;
  • Zabezpieczenie przed odstąpieniem od umowy BOK- sklep@marasimsim.pl;
  • Zasada odstąpienia dostępna na stronie sklepu; 
 • Bieg końcowy do odstąpienia od umowy rozpoczynającej się od dnia, w którym znajduje się Konsument oznaczający w podróży lub wwskazany przez Konsumenta osoba trzecia inny niż symbol ostrzegający w obecności towaru. W związku z umową, która zawiera wiele rzeczy, które są, partiami lub w biegu końcowym do odstąpienia od umowy rozpoczynającej się dnia, w której jest część końcowa z rzeczy, ostatnia część lub która zawiera się wskazana przez Konsumenta osoby Trzecia inna niż ryzyko związane w przypadku ostatniego z rzeczy, ostatniej części lub części.
 • Czy zakończyć do odstąpienia od umowy wymaga posiadania informacji o obowiązującym prawie odstąpienia od umowy przed terminem do odstąpienia od umowy.
 • Płatność zwrotna przy użyciu takich samych metod płatności, które użył Konsument, chyba Konsument różni się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie dotyczy żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Może zostać powiadomiony o zwrotach płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania przesyłki z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta o odesłaniu przesyłki, w następstwie tego, które nastąpi wcześniej.
 • Klient wysyła wiadomości dotyczące sprzedaży, nie później niż 14 dni od dostawcy o sprzedaży o odstąpieniu od umowy, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w zarządzie nadzorczym. W aplikacji, która obejmuje zakres poza zakresem panelu sterowania, może mieć dostęp do źródeł zasilania, które są dostępne na prawach.
 • Klient obsługujący odebranie towaru do sprzedaży.
 • Przesyłanie przesyłki Konsumentowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta (z otrzymanego przez Klienta, który jest dostarczany w inny sposób niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia ofert przez nas) nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Klienta o odstąpienia od realizacji umowa.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE/ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Dostęp jest dostarczany do klientów bez wad (fizycznych i prawnych). Administrator stosuje na klientów odpowiedzialność za wady produktów na zasadach w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r,. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. Z 2014 r. , poz. 121 z późn. zm., w którym stosuje się jest art. 556 i dotyczy Kodeksu Cywilnego..
 • Konsument może zgłosić reklamację Sprzedawcy Towaru z obowiązującym regulaminem dostępnym w ramach Sklepu, na piśmie albo za przekazem BOK. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać informacje o przyczynach reklamacji, użytkowniku oraz informacje zidentyfikowane przez Klienta i Towar, tj. np. numer zakupu, dane zakupu Towaru, Imie i dane adresowe Klienta, adres elektroniczny. Wraz z wnioskami o reklamacji należy zwrócić uwagę na dowód zakupu, który może być np. kopia faktury lub paragonu, wydruk z kart płatniczych itp.
 • Klient, który posiada uprawnienia z uprawnieniami rękojmi, jest podłączony do sieci sprzedaży, na adres: MARASIMSIM / PBH S.A. Panattoni Park, magazyn T6, ul. Mokra 31, 85-834 Bydgoszcz, na koszt Sprzedawcy.
 • Kontroler zabezpieczeń, ale nie później niż w ciągu 14 dni rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i wszystkie elementy, które mają zastosowanie do postępowania.
 • Zastosowanie pozasądowej metody rozpatrywania reklamacji i dochodzenia dotyczącego ras zwierząt.
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości dostępu przez klienta do odbiorcy z pozasądowych, dotyczące rozpatrywania reklamacji i dochodzenia, oraz zasady dostępu do tych procedur uruchamiania w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników sieciowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Konsument posiada m.in. Informacje o możliwościach pozasądowych dotyczących rozpatrywania skarg dochodzeniowych:
  • z naruszeniem prawa do sądu konsumenckiego, o mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z ustalenia o rozstrzygnięciu sporu wyników z rozstrzygniętej decyzji sprzedaży. Regulamin organizacji i działania ustanawiającego polubownych sądów konsumenckich, rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w wydaniu regulaminu organizacji i działań ustalonych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  • wystąpienie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego podpisania sporu między klientami, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i procedur postępowania mediacji przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych potwierdzających Wojewódzkim Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  • zwrócenie się o pomoc w przypadku sporu między użytkownikami, a sprzedażą do powiatowego (miejskiego) rzecznika lub organizacji społecznej, której zadania statutowe należą do chronicznego m.in. Federacja Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl).
 • Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej moich przewodów elektronicznych do platformy ODR:  ec.europa.eu/odr  Platforma ODR stanowi m.in. in. źródło informacji na temat rozwiązania pozasądowego, rozstrzygania sporów mogących rozwiązać problemy i rozwiązania. przekazujemy, że adres elektroniczny, który może być danym państwa z nami, klucz do z: sklep@marasimsim.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. praktykujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBH SA z siedzibą w Bydgoszczy (85-033) przy pl. Kościeleckich 3;
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Osoby, o których mowa, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wszystkie dotyczące udostępniania ich danych osobowych oraz prawa dostępu do danych osobowych, zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych:
  • listownie: Sebastian Rybicki ul. Wodna 6A, 85-444 Bydgoszcz,
  • mailowo: iod@netkomp.net.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą w celu wykonania wyroku na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b;
 • Odbiorcą Pani/Pana dane osobowe, która podlega pracownikowi administratora danych.
 • Pana/Pani dane osobowe nie są dostępne dla państw członkowskich i organizacji zawodowych.
 • Pani/Pana dane osobowe są do czasu pełnego wykonania, a brak wykonania/a Pani/Pan wystawienia faktury VAT - także zawsze, przez obowiązek podatkowy.
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do stosowania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w momencie wstępnej decyzji bez wpływu na zgodność z prawem stosowania, które zostało pierwotnie nadane podstawa decyzji przed jej cofnięciem;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, które przekazuje dane osobowe Pani/Pana dotyczące przepisów ogólnych przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Pana/Panią dane osobowe jest umownym. Jest to Pan/Pani, które powoduje niepodanie danych osobowych, które będą niemożliwością wykonania.

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, która stanowi część Regulaminu:  http://marasimsim.pl/polityka-prywatnosci .

OBSŁUGA KLIENTA

 • Administrator prowadzi Biuro Obsługi Klienta, które wysyła pocztę do klientów w określonym zakresie przez Sklep oraz dostępność, w dni robocze w godzinach od 09:00 do 16:00.
 • Usługodawca nie jest dostawcą usług Internetu ani dostawcą innych usług telekomunikacyjnych w ramach ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien mieć dodatkowy dostęp do urządzenia komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego można uzyskać zamówienia lub uzyskać dostęp do usług sprzedaży.

LICENCJA

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, która stanowi część Regulaminu:  http://marasimsim.pl/polityka-prywatnosci .

 • Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego przeciwników, z prawem autorskim, nazwą Sklepu (znak towarowy), wchodzącym w skład jego elementów graficznych, oprogramowania oraz praw w zakresie danych podlegających ochronie prawnej i posiadanych przez Sprzedawcy lub podmiotom , z wnioskiem o wcześniejsze odłożenie urlopu. Klient jest uprawniony do użycia z ww. Treści nie dostępne, a także do stosowania z Treściami opublikowanymi zgodnie z przepisami prawa i już zidentyfikowanymi przez innych klientów w ramach Sklepu, ale wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu stosowania zastosowań ze Sklepu. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest wyłącznie na podstawie opartej, końcowej zgody, udzielonej przez uprawnionego do tego podmiotu, na piśmie pod rygorem nieważności.
 • Klient, umieszczając w ramach Sklepu Treści, w istniejącej grafiki, komentarze, opinie lub używane na Koncie Klienta lub w innym miejscu Sklepu oryginalnej sprzedaży niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na użytkownika, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, rozpowszechnianie publiczne, udostępnianie publiczne, zwielokrotnianie i występowanie (w Internecie) tych Treści, na całym całym świecie. Prawo to obejmuje uprawnienia do sublicencji w zakresie uzasadnionym, które obejmuje umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług, a także uprawnienie do wykonywania automatycznego lub za pomoc prawną zależnych w zakresie rozpowszechniania, przerabiania i interpretacji przepisów prawnych o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU

 • Regulamin wejścia w życie z dnia jego publikacji w ramach Sklepu.
 • Klient może dostarczyć usługę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez usunięcie Konta klienta oraz odpowiedni moduł sprzedaży, w formie:
  • przejść;
  • wiadomości e-mail na adres sklep@marasimsim.pl;
  • za pośrednictwem przedłużenia w tym celu prawnym.
 • Może pojawić się w każdym momencie otrzymania usługi o zapewnieniu usługi z klientem w miesięcznym okresie otrzymania z powodu. Twoje przesłanie w tym zakresie jest wysyłane na adres e-mail przez klienta podczas konta klienta albo.
 • Może pojawić się klientowi dostarczenie o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym i/lub odmówić mu prawa do produktu ze sklepu oraz dostawy, jak również może być dostęp do części lub całości Treści, z powodu, znaczenie. w przypadku rażącego naruszenia przez Regulaminu Klienta, tj. w sytuacji gdy Klient:
  • Dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób;
  • dopuści się zagrożenia bezpieczeństwa osób, w przypadku zagrożenia innych klientów, poprzez wejście przez niego Treści;
  • zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne powtórzenie zamówień lub wielokrotne rezerwacji towarów i ich kilkukrotnego nieodbierania, powodującego przypuszczenie, że klient działa celowo na zasadzie sprzedaży.
 • Klient, wobec którego można sprawdzić rozwiązanie ustne. 4 powyżej może być przestrzegany ze Sklepu po wcześniejszym ze Sprzedawcą (za pośrednictwem BOK) i dostępnymi na sprzedaż do użytku ze Sklepu.
 • Może zostać wydany Regulaminu w czasie, gdy jest wydany.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin wejścia do życia z dnia jego publikacji na stronie internetowej dnia 23.02.2023 r.
 • Miejscem obowiązywania umowy sprzedaży oraz umową o świadczeniu usług jest siedziba sprzedaży.
 • Prawem obowiązującym dla umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego urządzenia z przepisami prawa.
 • Może istnieć techniczny sposób realizacji usług, w którym występuje przyczyna natury technologicznej (rozwój użytkownikarek i technologii), jednak bez zastosowania jej jakości, a także bez wpływu na zakres prawny i podróży z podróży i sprzedaży.
 • Usługi techniczne zapewniają skutki z umowy o usługi, usługi.
 • Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz pobrać go do pliku *.pdf, a także uzyskać jego wydrukiem.
 • Utrwalenie, połączenie, połączenie przez klienta, decyzja o wysłaniu przesyłki przez klienta na adres e-mail oraz poprzez dotarcie do przesyłki. Potwierdzenie potwierdzenia, potwierdzenie oraz paragonu.